BESKYTT REGNSKAP OG REVISJONSDATA

CyberConsult er en validert partner for selskaper i regnskaps- og revisjonsbransjen. Vi har en fullstendig forståelse av deres komplekse prosesser og forretningsrutiner. Vår skreddersydde sikkerhetsløsning vil minimere trusler og sårbarheter, slik at fokuset ligger på kjernevirksomheten.

Karl

Head of Security Operations

DIN PÅLITELIGE PARTNER 

INNENFOR CYBERSIKKERHET

Det er omtrent 6000 regnskaps og revisjonsbyråer i Norge. I snitt oppbevarer et regnskap eller revisjonsbyrå klientdata for rundt 180 forskjellige juridiske virksomheter. Klientsensitive informasjon er graderte og verdifull. Det forventes at regnskap revisjonsbransjen oppbevarer data på en sikker måte i tråd med GDPR lovverket.

 

I de siste 5 årene har regnskaps- og revisjonsbransjen blitt utsatt for flere tusen målrettede angrep. Deres kunder innen helsetjenester, energi, telekommunikasjon og forsvar har vist seg å tiltrekke seg angriperens interesse. Spesielt data om patenter, leverandører, mulige M & A og andre kontrakter. Slike materielle og immaterielle eiendeler blir da brukt til utpressing eller solgt til tredjepartsbyråer. Hvordan regnskap eller revisjonsbyråene lagrer slik sensitiv data, vil også bestemme deres konkurranseevne i fremtiden, på grunn av økt bevissthet rundt datasikkerhet.

 

 

CyberConsult er en validert partner for selskaper i regnskaps- og revisjonsbransjen. Vi har en fullstendig forståelse av deres komplekse prosesser og forretningsrutiner. Vår skreddersydde sikkerhetsløsning vil minimere trusler og sårbarheter, slik at fokuset ligger på kjernevirksomheten.

+47 93 28 69 46     |   contact@cybr.no

download 2.png
Phone number

+47 45 84 85 56

Stortingsgata 4, 0158 Oslo

download.png