BESKYTT FINANSIELL DATA

 CyberConsult har konsultert en rekke selskaper innenfor finansnæringen. Våre tjenester har bevist å utgjøre en forskjell og styrket deres infrastruktur til å motvirke potensielle angrep.

Head of Customer Success

Kathrine

DIN PÅLITELIGE PARTNER 

INNENFOR CYBERSIKKERHET

Finansielle institusjoner opplever flere målrettede cyberangrep. Å holde informasjon trygg er avgjørende for å opprettholde klientens konfidensialitet, sikre overholdelse av regelverk og beskytte selskapets omdømme.

 

For å ivareta klientens interesser, samtidig som å overholde GDPR-kravet, må finansielle aktører rasjonalisere og forbedre IT-infrastrukturen for å møte de moderne sikkerhetsstandardene.

 

CyberConsult har konsultert en rekke selskaper innenfor finansnæringen. Våre tjenester har bevist å utgjøre en forskjell og styrket deres infrastruktur til å motvirke potensielle angrep.

+47 93 28 69 46     |   contact@cybr.no

download 2.png
Phone number

+47 45 84 85 56

Stortingsgata 4, 0158 Oslo

download.png