+47 93 28 69 46     |   contact@cybr.no

download 2.png
Phone number

+47 45 84 85 56

Stortingsgata 4, 0158 Oslo

download.png

CYBERTRUSLER OG

RISIKOANALYSE

Trusler knyttet til datasikkerhet utgjør en stor bekymring hos ledelsen idag. Men fremdeles ser vi at de færreste virksomhetene har iverksatt tiltak. 

 

Det globale trusselbildet er i stadig endring og påvirker norske virksomheter som aldri før. Bedrifter trenger en smart, proaktiv og mer responsiv sikkerhetsstrategi for å forsikre optimal beskyttelse mot økende trusler. 

 

Våre eksperter gjennomfører grundig analyse for å kartlegge særegne trusler, sårbarhet og risikoer for ditt selskap. Dermed er vi i stand til å iverksette raskt nødvendige tiltak for å minimere utfall av cyberangrep.

HVA VI TILBYR

SIKKERHETSTESTING

Vi identifiserer sikkerhetshull og svakheter i IT-infrastrukturen for å eliminere risikoer.

​COMPLIANCE OG  RISIKOSTYRING

BRANSJE

ETTERRETNING

Vårt team identifiserer og adresserer alle sikkerhetsrisiko knyttet til GDPR lovgivning, for å sikre at selskapets overordnende mål oppnås.

Vi tilbyr skreddersydde og bransjespesifikke rapporter gjennom kontinuerlig analyse av det globale og norske trusselbildet.

AVTAL EN GRATIS KONSULTASJON AV DITT SELSKAP