CYBERTRUSLER OG

RISIKOANALYSE

Trusler knyttet til datasikkerhet utgjør en stor bekymring hos ledelsen idag. Men fremdeles ser vi at de færreste virksomhetene har iverksatt tiltak. 

 

Det globale trusselbildet er i stadig endring og påvirker norske virksomheter som aldri før. Bedrifter trenger en smart, proaktiv og mer responsiv sikkerhetsstrategi for å forsikre optimal beskyttelse mot økende trusler. 

 

Våre eksperter gjennomfører grundig analyse for å kartlegge særegne trusler, sårbarhet og risikoer for ditt selskap. Dermed er vi i stand til å iverksette raskt nødvendige tiltak for å minimere utfall av cyberangrep.

HVA VI TILBYR

SIKKERHETSTESTING

Vi identifiserer sikkerhetshull og svakheter i IT-infrastrukturen for å eliminere risikoer.

​COMPLIANCE OG  RISIKOSTYRING

BRANSJE

ETTERRETNING

Vårt team identifiserer og adresserer alle sikkerhetsrisiko knyttet til GDPR lovgivning, for å sikre at selskapets overordnende mål oppnås.

Vi tilbyr skreddersydde og bransjespesifikke rapporter gjennom kontinuerlig analyse av det globale og norske trusselbildet.

AVTAL EN GRATIS KONSULTASJON AV DITT SELSKAP

+47 93 28 69 46     |   contact@cybr.no

download 2.png
Phone number

+47 45 84 85 56

Stortingsgata 4, 0158 Oslo

download.png